به شرکت سهامی مرکز انکشاف صنایع دستی افغانستان خوش آمدید

 

مرکز انکشاف صنایع دستی افغانستان در سال ۱۳۵۴ مطابق ۱۹۷۵ میلادی بمنظور توسعه صادرات، تزئید حجم تولیدات ، بهبود کیفیت صنایع دستی جهت رقابتی شدن آنها در مارکیت های منطقوی و جهانی کمک به مولدین این صنعت تاسیس گردیده است. صنایع دستی افغانستان در مناطق مختلف کشور به دیزاین های گوناگون تولید میشود. بالخصوص سوزندوزی ها دستدوزی های افغانی انواع و اقسام و دیزاین های مختلف دارد که مشتریان ما را زود مجذوب خود کرده میتواند. پوستین دوزی و تولیدات چرمی افغانستان که به طور عنعنوی از مواد طبیعی با دست و افزار خاص بشکل مرغوب تولید میشود، در سراسر جهان علاقه مندان زیاد دارد. قالین بافی در افغانستان نه تنها قدامت چند هزار ساله دارد بلکه کار آن از ریشتن تار قالین تا رنگ آمیزی با رنگ های طبیعی ( ریشه،بته ها، پوست میوه جات مثل پوست چارمغز،پوست انار و غیره) بافت و قیچی کاری یعنی ۳۷ مرحله افزایش ارزش آن- الی -----تکمیل ، همه با دست صورت میگیرد.

بیشتر

اجناسیکه غرض اهدای تحایف و تزئینات منازل و دفاتر مورد استفاده قرار میگیرد از سنگ های قیمتی چون لاجورد، لعل، عقیق و سایر سنگ های طبیعی افغانستان هنرمندانه با دست ساخته میشود. همچنان گدی ها با لباس افغانی ، تولیدات مسی، اشیای شیشه یی، صندوقچه های نقره یی و سنگی، فلزات الیاژ شده با تزئینات لاجورد و عقیق، صندوقچه های چوبی نقاشی شده، سرمیزی ها با تزئینات سوزن دوزی، دستکول های قالینچه یی و چرمی، لباس و سایر اجناس چرمی ، لباس های دست دوزی و سوزندوزی شده، جواهرات تزئین شده با سنگ های قیمتی رابه قیمت های مناسب عرضه میناییم که رضایت مشتریان ما را در سراسر جهان حاصل نموده است. این بروشر تنها تعداد اندکی از محصولات ما را نشان میدهد. ما بصورت منظم مودلهای جدید را تولید نموده و فرمایشات مطابق به ذوق شما را نیز میپذیریم.