لباس

 

لباس و تنوع در دیزاین لباس، از جمله ویژه گی های خاص مردم افغانستان است. مردم هر منطقه افغانستان، دارای لباس‌های مختلف النوع می باشد که می‌توان از لباس های ترکمنی، ازبیکی، پشه یی ، هزاره‌گی و غیره نام برد.

مردم روستانشین افغانستان، به خصوص زنان مصروف و مشغول خیاطی می‌باشند که با وسایل بسیار ابتدایی کار می‌کنند.

لباس های مردم افغانستان، از قبیل گند، چرمه دوزی، آینه دوزی، خامک‌دوزی وغیره از بازاری خوب در مارکیت های داخلی و خارجی برخوردار بوده و نشان دهنده فرهنگ اصیل افغانی در بازارهای خارجی می باشد.