به شرکت سهامی مرکز انکشاف صنایع دستی افغانستان خوش آمدید

 

مرکز انکشاف صنایع دستی در سال 1345 خورشیدی، در چوکات وزارت معادن و صنایع وقت ایجاد و بعداً نظر به لزوم دید مقامات ذیصلاح در چوکات وزارت صنعت و تجارت به فعالیت خویش ادامه داد و در سال 1354 خورشیدی منحیث شرکت صد در صد دولتی با سهام وزارت تجارت ، وزارت مالیه ، وزارت معادن ، اتاق‌های تجارت و صنایع و ریاست گرحٔندوی تغییر شخصیت حقوقی داد و در سال 1365خورشیدی، منحیث تصدی دولتی پا به عرصه وجود گذاشت. بعداً نظر به تصمیم و فیصله دولت در سال 1370 خورشیدی، به شرکت سهامی مختلط تغییر شخصیت حقوقی داد و به منظور تامین اهداف ذیل به فعالیت ادامه داد:

بیشتر

اجناسیکه غرض اهدای تحایف و تزئینات منازل و دفاتر مورد استفاده قرار میگیرد از سنگ های قیمتی چون لاجورد، لعل، عقیق و سایر سنگ های طبیعی افغانستان هنرمندانه با دست ساخته میشود. همچنان گدی ها با لباس افغانی ، تولیدات مسی، اشیای شیشه یی، صندوقچه های نقره یی و سنگی، فلزات الیاژ شده با تزئینات لاجورد و عقیق، صندوقچه های چوبی نقاشی شده، سرمیزی ها با تزئینات سوزن دوزی، دستکول های قالینچه یی و چرمی، لباس و سایر اجناس چرمی ، لباس های دست دوزی و سوزندوزی شده، جواهرات تزئین شده با سنگ های قیمتی رابه قیمت های مناسب عرضه میناییم که رضایت مشتریان ما را در سراسر جهان حاصل نموده است. این بروشر تنها تعداد اندکی از محصولات ما را نشان میدهد. ما بصورت منظم مودلهای جدید را تولید نموده و فرمایشات مطابق به ذوق شما را نیز میپذیریم.