اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی: آمادگی ها برای ایجاد سیستم آموزش بدیل

پس از شیوع ویروس کرونا در افغانستان، اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی اقدام عملی نموده و طرح جامع آموزشی بدیل را همراه با پلان تطبیقی آن تدوین نموده است. این برنامه در سه گزینه و مؤلفه اصلی ذیل انکشاف یافته است:در شروع، شاگردان می توانند از طریق این وب پورتال به چپتر نوت های خود دسترسی پیدا کنند، در مرحله بعدی به درس های ویدیویی و صوتی دسترسی پیدا کنند. در آینده از یادگیری صنف مجازی بهره مند شوند. پس از شیوع ویروس کرونا در افغانستان، اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی اقدام عملی نموده و طرح جامع آموزشی بدیل را همراه با پلان تطبیقی آن تدوین نموده است. بخشی از این طرح ایجاد یک سیستم الکرونیکی برای دسترسی به مواد آموزشی به شکل غیر مطبوع می باشد. شاگردان و استادان عزیز لطف نموده از این سیستم به منظور دستیابی به کتب درسی، چپترهای درسی و ویدیوهای آموزشی استفاده نمایید، و به شاگردان دیگر نیز در زمینه اطلاع دهید.

تمام حقوق کاپی سیستم آموزش از راه دور برای اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی آمریت سیستم های معلوماتی محفوظ است. تماس با دفتر ام آی ایس: ۰۷۴۴۲۷۶۷۸۷ (obaidskl@gmail.com)